Počet záznamů: 1

Do changes in air quality contribute to declines in heat-related mortality?

 1. 1.
  0334823 - UFA-U 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kyselý, Jan - Kříž, B.
  Do changes in air quality contribute to declines in heat-related mortality?.
  [Přispívají změny kvality vzduchu k poklesům úmrtnosti související s horkem?.]
  Proceedings of the paper presented at the 7th international conference on Air quality – Science and Application. Hertfordshire: University of Hertfordshire, 2009 - (Francis, X.; Khaiwal, R.; Chemel, C.; Newbold, J.; Incecik, S.; Kahya, C.; Sokhi, R.), - ISBN 978-1-905313-64-8.
  [International Conference on Air Quality - Science and Application /7./. Istambul (TR), 24.03.2009-27.03.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1254
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: heat-related mortality * temporal changes * air pollution * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  The study evaluates temporal changes in heat-related mortality in the Czech Republic over the recent past and their possible association with changes in air pollution levels.

  Práce vyhodnocuje změny úmrtnosti související s horkem v ČR v nedávné minulosti a jejich možnou souvislost se změnami koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179451