Počet záznamů: 1

Structural and mutational analysis of band 7 proteins in the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803

 1. 1.
  0334815 - MBU-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Boehm, M. - Nield, J. - Zhang, P. - Aro, E.-M. - Komenda, Josef - Nixon, P. J.
  Structural and mutational analysis of band 7 proteins in the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803.
  [Strukturní a mutační analýza proteinů pásu 7 v sinici Synechocystis sp. strain PCC 6803.]
  Journal of Bacteriology. Roč. 191, č. 20 (2009), s. 6425-6435 ISSN 0021-9193
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400200801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: BLUE NATIVE ELECTROPHORESIS * PHOTOSYSTEM-II COMPLEX * COLI PLASMA-MEMBRANE
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.940, rok: 2009

  Band 7 proteins are integral membrane proteins that play important physiological roles in eukaryotes but are poorly characterized in bacteria. The study of these proteins in the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 revealed that none of the five band 7 proteins (Slr1106, Slr1128, Slr1768, Sll0815, and Sll1021) was essential for growth under a range of conditions. Accumulation of the major photosynthetic complexes in the thylakoid membrane and repair of the photosystem II complex were similar in the wild type and in a quadruple mutant. All band 7 proteins were detected in the form of large complexes and protein Slr1128has a ring-like structure with an approximate diameter of 16 nm when visualized by negative stain electron microscopy

  Proteiny pásu 7 jsou integrální membránové proteiny které hrají důležitou fysiologickou roli v eukaryotech, ale jsou nedostatečně charakterizovány v bakteriích. Studium těchto proteinů v sinici Synechocystis sp. strain PCC 6803 ukázalo, že ani jeden z pěti přítomných proteinů (Slr1106, Slr1128, Slr1768, Sll0815, and Sll1021) není nezbytný pro růst sinice za nejrůznějších podmínek. Rovněž akumulace všech membránových fotosyntetických komplexů a oprava fotosystému II nebyla odlišná u divokého kmene a čtyřnásobného delečního mutanta. Všechny proteiny pásu 7 se vyskytovaly ve formě velkých komplexů a elektronmikroskopická analýza proteinu Slr1128 odhalila jeho prstencovou strukturu s poloměrem asi 16 nm
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179444