Počet záznamů: 1

Prostor zmizelý i současný - rekonstrukce v prostředí Google

 1. 1.
  0334802 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horčáková, Václava
  Prostor zmizelý i současný - rekonstrukce v prostředí Google.
  [The disappeared and present Space - Reconstruction in the Google Application.]
  Historická geografie. Roč. 35, č. 1 (2009), s. 27-34 ISSN 0323-0988
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Historical documentation * Geo-referencing * Software
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Práce poskytuje informace o nových možnostech nabízených prostředím Google Maps, zvláště o aplikacích, které umožňují tvorbu vlastních uživatelských map, respektive mapových vrstev.

  The paper provides information about new possibilities offered by Google Maps, specifically an application which offers creation of user`s own maps, or rather map layers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179434