Počet záznamů: 1

Fysis u předsókratiků

 1. 1.
  0334756 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hobza, Pavel
  Fysis u předsókratiků.
  [Phusis in the Presocratics.]
  Aithér. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 9-22 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: phusis * Presocratic philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Ačkoli se tradičně většině předsókratovských spisů připisuje označení Peri fyseós, při bližším zkoumání se ukazuje, že předsókratici tento pojem víceméně nepoužívali, alespoň ne v nějakém jasném terminologickém významu. Jeho terminologické užívání se objevuje až v hippokratovských spisech, Platóna a Aristotela.

  Unlike the usual account, the conception of phusis as a philosophical concept (as occurring, e.g., in a famous phrase historia peri phuseos) appeared only at the end of the fifth century in the Hippocratic writings and then in Plato and Aristotle, which means that it did not constitute a termilogical part of the Presocratic philosophy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179402