Počet záznamů: 1

Assessments of Implementation of the Minimum Degree Ordering Algorithms

 1. 1.
  0334746 - UT-L 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Pařík, Petr - Plešek, Jiří
  Assessments of Implementation of the Minimum Degree Ordering Algorithms.
  [Hodnocení implementace přečíslovacích algorithmů minimum degree.]
  Pollack Periodica. Roč. 4, č. 3 (2009), s. 121-128 ISSN 1788-1994
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1630
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: minimum degree ordering * direct methods * sparse solver
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  www.akademiai.com

  The minimum degree ordering is one of the most widely used algorithms to preorder a symmetric sparse matrix prior to numerical factorization. There are number of variants which try to reduce the computational complexity of the original algorithm while maintaining a reasonable ordering quality. An in-house finite element solver is used to test several minimum degree algorithms to find the most suitable configuration for the use in the Finite Element Method. The results obtained and their assessments are presented along with the minimum degree ordering algorithms overview.

  Minimum degree je jedna z nejčastěji používaných metod pro přečíslování symetrických matic před numerickou faktorizací. Existuje několik variant, jejichž cílem je snížit výpočetní náročnost původního algoritmu při co největším zachování "kvality" přečíslování. Tyto varianty byly otestovány v novém řešiči MKP systému PMD s cílem stanovit nejvhodnější parametry pro praktické použití. V článku jsou popsány získané výsledky a hodnocení variant spolu s přehledem principu algoritmu minimum degree.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179394