Počet záznamů: 1

Catharinus Dulcis (1540–1626), Savoyan Romanist in the Service of European Nobility, and his Peregrinations

 1. 1.
  0334742 - HIU-Y 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Holý, Martin
  Catharinus Dulcis (1540–1626), Savoyan Romanist in the Service of European Nobility, and his Peregrinations.
  [Catharinus Dulcis (1540–1626), savojský romanista ve službách evropské šlechty a jeho peregrinace.]
  Roma - Praga. Praha - Řím. 1. vyd. Praha: Komise Českého historického ústavu v Římě, 2009 - (Bobková-Valentová, K.; Doležalová, E.; Chodějovská, E.; Hojda, Z.; Svatoš, M.), s. 249-262. ISBN 978-80-87271-14-8
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: nobility * travelling * Catharinus Dulcis
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  The submitted article deals with remarkable personality of so far little known Savoyan scholar, his travels and connections with European nobility.

  Předložená studie se zabývá pozoruhodnou osobností dosud málo známého savojského učence, jeho cestami a styky s evropskou šlechtou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179392