Počet záznamů: 1

Soluble and insoluble pollutants in fog and rime water samples

 1. 1.
  0334741 - UFA-U 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Fišák, Jaroslav - Stoyanova, V. - Chaloupecký, Pavel - Řezáčová, Daniela - Tsacheva, Ts. - Kupenova, T. - Marinov, M.
  Soluble and insoluble pollutants in fog and rime water samples.
  [Rozpustné a nerozpustné polutanty ve vzorcích vody z mlh a námraz.]
  Soil & Water Research. Roč. 4, Sp. Iss. 2 (2009), S123-S130 ISSN 1801-5395
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/1918; GA AV ČR 1QS200420562
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: fog water * rime water * pollutant concentration
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  In the samples, the soluble and insoluble pollutant concentrations were evaluated separately and the differences between the fog and rime water samples were studied. The comparison of the fog and rime water samples indicates that the mean soluble component concentrations in the air appear to be higher during the rime events than during the fog events at Milešovka. We recorded a larger mean particle size of the insoluble compounds in the fog water samples than in those of rime water. Some elements contained in the insoluble particles like Ca, Cl, C, Cu, Ag, were present largely in fog whole others, like Fe, Al, Si, Ti, prevailed in rime. In addition to the overall evaluation, the backward air trajectories were determined for each fog/rime event and the concentrations are presented as depending on the direction of the air particle transfer.

  Koncentrace rozpustných a nerozpustných polutantů ve vzorcích byly zkoumány odděleně. Porovnání vzorků mlžné a námrazové vody ukazuje, že průměrné koncentrace komponent ve vzduchu na Milešovce jsou vyšší při námrazových epizodách než při epizodách mlžných. V mlze byla zaznamenána větší průměrná velikost částic než při námraze. Některé prvky obsažené v nerozpustných částicích, jako Ca, Cl, C, Cu, Ag, se vyskytovaly v mlhách, jiné, jako Fe, Al, Si, Ti, převažovaly v námraze. V závěru příspěvku byly stanoveny zpětné trajektorie pro všechny mlžné/námrazové epizody a koncentrace byly sledovány v závislosti na směru přenosu vzduchových částic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179391