Počet záznamů: 1

Mortality during heat waves in South Korea, 1991 to 2005: How exceptional was the 1994 heat wave?

 1. 1.
  0334716 - UFA-U 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kyselý, Jan - Kim, J.
  Mortality during heat waves in South Korea, 1991 to 2005: How exceptional was the 1994 heat wave?.
  [Úmrtnost během horkých vln v Jižní Koreji, 1991–2005: Jak výjimečná byla horká vlna z roku 1994?.]
  Climate Research. Roč. 38, č. 2 (2009), s. 105-116 ISSN 0936-577X
  Grant CEP: GA ČR GC205/07/J044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: heat wave * human mortality * East Asia * extreme events * climate change
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.250, rok: 2009

  The paper examines heat-related mortality in the population of South Korea over 1991–2005 and addresses questions on the extent to which the 1994 heat wave was unusual as to mortality impacts and recurrence probability.

  Článek se zabývá úmrtností související s horkem v populaci Jižní Koreje za období 1991–2005 a hledá odpověď na otázku, do jaké míry byla horká vlna z roku 1994 neobvyklá z hlediska dopadů na úmrtnost a pravděpodobnosti opakování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179374