Počet záznamů: 1

Microregional development in border regions of Czechia

 1. 1.
  0334714 - UGN-S 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaishar, Antonín - Zapletalová, Jana
  Microregional development in border regions of Czechia.
  [Rozvoj mikroregionu v pohraničních oblastech Česka.]
  Rural Studies. Roč. 20, č. 20 (2009), s. 89-106. ISBN 978-83-924797-6-5. ISSN 1642-4689
  Grant CEP: GA MŠk 2D06001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: borderland * microregions * Czechia
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  The paper response to the new situation in European borderlands. A new task for geographers is to look for the potential of cross-border collaboration. It follews from thegeneral characteristics of the Czech boredrladn that the poor educttional level of population is the main indicator of its marginality, whereas relatively attractive and méostly not so much impacted landscape is its main advantage. Three microregions with concentration of disaddvaneges from the national viewpoin were chose for empirical analysis. Following potential s were doscpvered_ diversified mixture of non-productiove agriculture, forestry, local industry based on small and medium enterprises of local entrepreneures, tourism and amenity migration. Quiality of life shoul be the main aim.

  Venkov byl dříve studován především jako prostor pro zemědělství. Nyní by měl být nahlížen jako multifunkční prostor. České pohraničí je periferní kvůli vzdálenosti od center, horskému charakteru a následkům poválečné výměny obyvatelstva. Hlavní problémem je horší vzdělanostní struktura populace. Budoucí možné využití rurálního pohraničí lze spatřovat v byldení v rácmi suburbanizačních a kontraurbanizačních procesů, v údržbě a ochraně krajiny, v cestovním ruchu, lesnictví, zemědělství a vodním hoposdářství a v dalších výrobních a nevýrobních odvětvích. Otázkou je možnost kompenzace periferní polohy z hlediska vlastního státu přeshraniční spoluprací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179372