Počet záznamů: 1

Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains, Ohře (Eger) Graben, northern Bohemia

 1. 1.
  0334700 - GLU-S 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Cajz, Vladimír - Rapprich, V. - Erban, V. - Pécskay, Z. - Radoň, M.
  Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains, Ohře (Eger) Graben, northern Bohemia.
  [Vulkanická aktivita v Českém středohoří (Ohře, severní Čechy) v pozdním miocénu.]
  Geologica Carpathica. Roč. 60, č. 6 (2009), s. 519-533 ISSN 1335-0552
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Upper Miocene * České středohoří Mts. * volcanostratigraphy * Štrbice Formation * geochemistry * K-Ar dating * cinder cone * basanite
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.963, rok: 2009

  First occurrences of superficial bodies of Late Miocene volcanic activity were found in the w. part of the České středohoří Volcanic Complex. Their K-Ar ages (9.59, 9.61 and 11.36 Ma) correspond to the age of alkaline basaltic rocks of the youngest known Intrusive System of this area. These bodies are represented by superficial products: two scoria cones with remnants of lava flows and one exclusive lava flow produced from a lava cone. Their primitive (basanitic) chemical composition, Sr (0.70347 – 0.70361) and Nd (0.51279 – 0,51284) isotope ratios are similar to the products of the first and third volcanic formation of the CSVC. The proved existence of superficial products, together with clear superposition relations to sedimentary formations and the chemical character of the youngest magmas support the stratigraphic scheme of volcanic activity in the České středohoří Mts. Eruptive style of the youngest formation volcanoes was purely magmatic (Strombolian) with no phreatic influence.

  V západní partii vulkanického komplexu Českého středohoří byly zjištěny relikty povrchových vulkanických forem svrchnomiocenního stáří. Jsou to dva sypané kužely se zbytky produkovaných láv a jeden rozsáhlejší lávový proud. Primitivní basanitový chemismus a izotopové poměry Sr a Nd jsou velmi podobné prvému a třetímu souvrství komplexu. Jejich radiometrické stáří je však řadí k dříve popsanému nejmladšímu intruzivnímu systému. Prokázaná existence povrchové produkce, jasná superpozice a geochemický charakter mladých magmat plně zapadají do dříve navrženého stratigrafického schématu. Eruptivní styl vulkánů nejmladšího souvrství byl čistě magmatický, bez známého freatického ovlivnění.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179364