Počet záznamů: 1

New approach to garnet redistribution during aeolian transport

 1. 1.
  0334682 - GLU-S 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lisá, Lenka - Buriánek, D. - Uher, P.
  New approach to garnet redistribution during aeolian transport.
  [Nový přístup ke studiu redistribuce granátů měhem eolického transportu.]
  Geological Quarterly. Roč. 53, č. 3 (2009), s. 333-340 ISSN 1641-7291
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Weichselian * Pleistocene * aeolian sediments * garnet composition * provenance * loess * sediments
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.580, rok: 2009
  http://www.pgi.gov.pl/images/stories/G_Q/53_3/lisa.pdf http://www.pgi.gov.pl/images/stories/G_Q/53_3/lisa.pdf

  Garnet composit ion within Late Pleistocene (Wechselian) loess and loess-like deposits was studied in 13 samples of sediment heavy mineral fractions from Moravia and Silesia (Czech Republic). Four areas differing in garnet geochemistry were identified and some regional trends in garnet composition changes were documented. The data obtained support the generally accepted conclusion of prevailing westerly winds during Weichselian loess deposition. Metamorphic rocks of the Bohemian Massif together with contributions from igneous (mainly granitic) and sedimentary rocks were indicated as a sourse for the Weichselian loess and loess-like deposits studied. Local differences in garnet composition depend on the basement source rocks, on prevailing wind direction, on regional geomoprphology and on transport distance.

  Těžká minerální frakce a geochemické složení granátů ze spraší a spraším podobných sedimentů konce Pleistocénu (Wisla) bylo studováno na celkem 13cti lokalitách.Byly rozčleněny čtyři základní oblasti na základě rozdílů v geochemickém složení granátů a rozpoznány regionální trendy v jejich redistribuci. Získaná data potvrzují obecně přijímané názory o převazujících směrech větrů na konci Pleistocénu. Zdrojovými horninami spraší a spraším podobných sedimentů jsou metamorfované a krystalinické horniny Českého masivu a terciérní sedimenty. Lokální rozdíly jsou závislé na bazálních horninách, převažujících směrech větrů, regionální geomorfologii a transportní vzdálenosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179354