Počet záznamů: 1

Structural Control and Human Impacts on the Opava River Fluvial System, Czech Republic

 1. 1.
  0334671 - UGN-S 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrádek, Mojmír - Loučková, B.
  Structural Control and Human Impacts on the Opava River Fluvial System, Czech Republic.
  [Vliv tektonické struktury a člověka na fluviální systém řeky Opavy.]
  Acta Geographica Silesiana. -, č. 6 (2009), s. 23-30 ISSN 1897-5100
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300860903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: structural control * gold mining * alluvial placers * floods * wandering river
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  In this observational study, zones of the Opava River fluvial system are defined and features of upstream, as well as local, controls either by bedrock or tectonics and consequences of human impacts on river variability are determined. The source zone was notably affected by geological structure where both the inherited domal tectonic structure and the passive tectonic structure show. Passive block structure affected the river pattern and active tectonic channel gradients as well as channel morphology. Together with periglacial covers, medieval alluvial placers arisen in valleys at the time of gold extraction supplied latter river channels with material at peak flows . The transfer zone is well defined, by besides a single thread channel, by a gravel bed and diagonal bar development as well as other typical features of a wandering river.

  Ve studii o fluviálním systému řeky Opavy jsou stanoveny jeho základní zóny ( ve smyslu S. Schumma) a jako faktory ovládající vývoj celého systému určeny jednak strukturní vlastnosti reliéfu podmíněné morfotektonikou a horninovým prostředím, jednak zásahy člověka, zejména středověkým rýžováním zlata. Zdrojová zóna byla významně ovlivněna geologickou strukturou , kde se projevuje jak zděděná klenbová stavba, tak pasivní tektonická struktura. Pasivní kerná stavba ovlivnila říční uspořádání a aktivní tektonika gradient říčních koryt a morfologii koryta. Spolu s periglaciálními pokryvy to byla také středověká rýžoviště zlata v údolích, která zásobovala zejména v době velkých povodní vodní toky materiálem. Transportní zóna přenosu je dobře vymezitelná, kromě jednoduše vinutého koryta také štěrkovým dnem, diagonálními lavicemi a prahy ještě řadou dalších rysů typických pro vandrující řeky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179346