Počet záznamů: 1

Musikanalytisches und Editionsprobleme

 1. 1.
  0334629 - UEF-S 2010 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
  Gabrielová, Jarmila - Rentsch, I. - Srnka, J. - Wittmann, M.
  Musikanalytisches und Editionsprobleme.
  [Aspects of Music Analysis and Problems of Editing.]
  Österreichische Musikzeitschrift. Roč. 64, 11-12 (2009), s. 49-52 ISSN 0029-9316
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS900580552
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Bohuslav Martinů * music analysis * critical editing
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Diskussion über die analytische Annäherung an das Werk von Bohuslav Martinů und seine Editionsproblematik im Rahmen der Martinů-Tagung in Wien im Juni 2009.

  A discusion about analytical approach to the works of Bohuslav Martinů and problems of their critical editing at a Martinů-Symposium in Vienna held in June 2009.

  Diskuse o analytických přistupech k dílům Bohuslava Martinů a o jejich ediční problematice v rámci sympozia konaného ve V9dni v červnu 2009.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179315