Počet záznamů: 1

Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. 1. Architektura

 1. 1.
  0334623 - UDU-I 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Benešovská, Klára - Kratochvíl, Petr (ed.) - Muchka, Ivan - Petrasová, Taťána - Prix, Dalibor - Švácha, Rostislav
  Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. 1. Architektura.
  [Great history of the Czech Lands. Thematic series, vol. 1. Architecture.]
  Praha a Litomyšl: Paseka: Praha: Artefactum, 2009. 806 s. ISBN 978-80-7432-001-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: architecture * history * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Kniha navazuje na rozsáhlý projekt Velkých dějin zemí Koruny české, který má nová tematická řada doplnit o jednosvazkové souhrnné dějiny jednotlivých oborů. Svazek věnovaný architektuře, zpracovaný kolektivem autorů ÚDU AV ČR, zahrnuje celé období počínaje stavbami Velkomoravské říše po naši současnost. Soustřeďuje se na klíčová díla a tvůrce, které interpretuje v kontextu širšího kulturního vývoje českých zemí. Takto souborně představené dějiny domácí architektury zde vycházejí poprvé od roku 1961.

  The book complements the large project of Great History of the Czech Lands that should be enriched by the new series of the comprehensive history of specific disciplines. The volume devoted to architecture, prepared by researchers from the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, covers the whole historical period beginning with the Great Moravian Empire to our current times. The authors are focusing on the key architectural works and architects interpreting them within a larger cultural context. History of the Czech architecture represented in such a complete way has been published for the first time since the year 1961.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179311