Počet záznamů: 1

Short-term variations in photosynthetic parameters of Nannochloropsis cultures grown in two types of outdoor mass cultivation systems

 1. 1.
  0334614 - MBU-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kromkamp, J. C. - Beardall, J. - Sukenik, A. - Kopecký, Jiří - Masojídek, Jiří - van Bergeijk, S. - Shaham, E. - Yamshon, A.
  Short-term variations in photosynthetic parameters of Nannochloropsis cultures grown in two types of outdoor mass cultivation systems.
  [Krátkodobé změny fotosyntetických parametrů kultur řasy Nannochloropsis pěstované ve dvou typech venkovních velkoobjemových kultivačních systémů.]
  Aquatic Microbial Ecology. Roč. 56, 2-3 (2009), s. 309-322 ISSN 0948-3055
  Grant CEP: GA ČR GA521/09/0656; GA AV ČR IAA608170601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: environmental stress * flat panel photobioreactor * high rate algal pond
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.743, rok: 2009

  The present study evaluated productivity under different operational (optical) conditions using the unicellular alga Nannochloropsis sp. We followed biomass, photosynthetic activities and physiological parameters in a 3 d experiment using various photosynthesis techniques in 2 outdoor cultivation systems: a flat panel photobioreactor (FPP) and a high rate algal pond (HRAP). We aimed to detect acclimation behaviour to the different optical conditions, with the FPP having a short light path and the HRAP having a long light-path. Photodamage was higher in the FPP, but most was recovered during the evening. A comparison between the quantum efficiencies for PSII charge separation and oxygen evolution revealed a close coupling between the 2 processes

  V těchto pokusech byly vyhodnoceny produktivity jednobuněčné řasy Nannochloropsis sp. za různých světelných podmínek. V průběhu třídenního pokusu byl sledován obsah biomasy, fotosyntetické aktivity a fyziologické parametry ve dvou kultivačních systémech – panelových fotobioreaktorech (FPP) a produkčních míchaných nádržích (HRAP). Cílem pokusů bylo sledovat aklimaci k rozdílným optickým podmínkám; v FPP, který má krátkou optickou dráhu a HRAP s dlouhou optickou dráhou. Poškození světlem bylo vyšší v FPP, ale většinou odeznělo při setmění. Srovnání mezi kvantovým výtěžkem rozdělení nábojů v PSII a vývojem kyslíku prokázalo úzký vztah mezi oběma procesy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179303