Počet záznamů: 1

Definite Descriptions Again: Singular Reference, Quantification and Truth-Evaluation

 1. 1.
  0334606 - FLU-F 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Koťátko, Petr
  Definite Descriptions Again: Singular Reference, Quantification and Truth-Evaluation.
  [Znovu určité deskripce: singulární reference, kvantifikace a pravdivostní ohodnocení.]
  Organon F. Roč. 16, č. 4 (2009), s. 552-568 ISSN 1335-0668
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: description * reference * truth-evaluation * presupposition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  The author suggests approach to descriptions combining the Russellian truth-evaluation with the Strawsonian account of descriptions as vehicles of singular reference par excellence.

  Autor navrhuje pojetí deskripcí spojující russellovské pravdivostní ohodnocení se strawsonovským chápáním deskripcí jako plnohodnotných nástrojů singulární reference.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179298