Počet záznamů: 1

Invisible Religion in a "Non-believing" Country: The Case of the Czech Republic

 1. 1.
  0334600 - SOU-Z 2010 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hamplová, Dana - Nešpor, Zdeněk
  Invisible Religion in a "Non-believing" Country: The Case of the Czech Republic.
  [Neviditelné náboženství v "nevěřící" zemi: případ České republiky.]
  Social Compass. Roč. 56, č. 4 (2009), s. 581-597 ISSN 0037-7686
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0720
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: economic behavior * money management marriage * cohabitation
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.254, rok: 2009

  The authors analyze contemporary ir/religiosity in the Czech Republic using data from national censuses, international surveys, and a specialized national survey of religion from 2006. They show that the influence of the socio-demographic characteristics on respondents’ religiosity, both traditional and alternative, exists but is weak. Religious socialization in the childhood seems to be a more important factor. They further show that the out-of-church movement was established early in the country’s history and was subsequently strengthened by Communist regime.

  Autoři analyzují současnou náboženskou scénu v České republiky. Používají při tom data ze Sčítání lidu, mezinárodních výzkumů i specializovaného národního výzkumu náboženství. Poukazují na to, že vliv socioekonomických charakteristik ovlivňuje jak tradiční, tak detradicionalizovanou religiozitu, ale jejich vliv je slabý. Mnohem důležitější je v rozvoji náboženského pohledu na svět socializace, jíž jedinec prošel v dětství. Dále ukazují, že odchod z církví začal v dřívější české historii a komunistický režim tento trend ještě dále posílil.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179294