Počet záznamů: 1

An estimation of spatial variations of magnetic field and superthermal electron distribution in cm-radio burst sources

 1. 1.
  0334584 - ASU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Yasnov, L. V. - Karlický, Marian
  An estimation of spatial variations of magnetic field and superthermal electron distribution in cm-radio burst sources.
  [Odhad prostorových variací magnetického pole a distribuce nadtepelných elektronů ve zdroji cm-rádiového záření.]
  Solar Physics. Roč. 260, č. 2 (2009), s. 363-373 ISSN 0038-0938
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: solar flares * radio radiation * data analysis
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 3.628, rok: 2009

  The paper presents a new method of the estimation of spatial variations of the magnetic field and superthermal electron distribution in solar cm-radio burst sources. The method is based on minimization of the difference between the theoretical and observed radio fluxes and on the analysis of several burst spectra recorded in different moments of time. Several solar cm-radio bursts are analyzed by this method.

  Práce popisuje novou metodu odhadu prostorových variací magnetického pole a distribuce nadtepelných elektronů ve zdrojích cm-rádiového záření. Metoda je založena na minimalizaci rozdílu mezi teoretickými a pozorovanými rádiovými toky a na analýze několika spekter rádiových záblesků v různých časových okamžicích. Touto metodou bylo analyzováno několik rádiových záblesků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179282