Počet záznamů: 1

Clinical experience with anthracycline antibiotica-HPMA copolymer-human immunoglobulin conjugates

 1. 1.
  0334582 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Říhová, Blanka
  Clinical experience with anthracycline antibiotica-HPMA copolymer-human immunoglobulin conjugates.
  [Klinická zkušenost s HPMA konjugáty obsahujícími antracyklinová antibiotika a lidské imunoglobuliny.]
  Advanced Drug Delivery Reviews. Roč. 61, č. 13 (2009), s. 1149-1158 ISSN 0169-409X
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR IAAX00500803; GA MŠk 1M0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: HPMA * anthracycline antibiotics * cancer patients
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 11.957, rok: 2009

  This paper reviews an early clinical experience with anthracycline containing an N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymer carrier targeted with autologous or commercial human immunoglobulin in six patients aged 28-55 suffering from therapy-resistant metastatic cancer

  Tento článek obsahuje souhrn studií HPMA konjugátů obsahujících antracyklinová antibiotika a lidské imunoglobuliny. Jedná se jak o studie s lidskými pacienty tak o výsledky laboratorních testů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005596