Počet záznamů: 1

Electron beam - plasma system with the return current and directivity of its X-ray emission

 1. 1.
  0334578 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Karlický, Marian - Kašparová, Jana
  Electron beam - plasma system with the return current and directivity of its X-ray emission.
  [Systém elektronového svazku s plazmou a se zpětným proudem a směrovost jeho rentgenové emise.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 506, č. 3 (2009), s. 1437-1443 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: solar flares * particle emission * X-rays
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  It was found that the resulting electron distribution function depends on the magnetic field assumed along the electron beam propagation direction. The X-ray directivity shows the same trend and it is always closer to the isotropic case than that in a simple beaming model

  Bylo zjištěno, že výsledná elektronová distribuční funkce závisí na magnetickém poli, předpokládaném ve směru šíření elektronového svazku. Směrovost rentgenového záření vykazuje stejný trend a je vždy blíže k izotropnímu případu než je tomu v případě s jednoduchým svazkem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179277