Počet záznamů: 1

Correlations between Survival Probabilities and Ionization Energies of Slow Ions Colliding with Room-Temperature and Heated Surfaces of Carbon, Tungsten, and Beryllium

 1. 1.
  0334533 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Herman, Zdeněk - Žabka, Ján - Pysanenko, Andriy
  Correlations between Survival Probabilities and Ionization Energies of Slow Ions Colliding with Room-Temperature and Heated Surfaces of Carbon, Tungsten, and Beryllium.
  [Korelace mezi pravděpodobností přežití a ionizační energií pomalých iontů ve srážkách s povrchy uhlíku, wolframu a berylia za pokojvé teploty a zahřátých.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 52 (2009), s. 14838-14844 ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4040405; GA AV ČR IAA400400702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: surface * carbon * tungsten * survival probabilities
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009

  Survival probabilities, Sa (%), of hydrocarbon ions C1, C2, and C3 and several nonhydrocarbon ions (Ar+, N2+, CO2+) on room-temperature (hydrocarbon-covered) and heated (600 °C) surfaces of carbon (HOPG), tungsten, and beryllium were experimentally determined using the ion−surface scattering method for several incident energies from a few electronvolts up to about 50 eV and for the incident angle of 30° (with respect to the surface). A simple correlation between Sa and the ionization energy (IE) of the incident ions was found in the semilogarithmic plot of Sa versus IE. The plots of the data at 31 eV were linear for all studied surfaces and could be fitted by an empirical equation log Sa = a − b(IE). The values of the parameters a and b were determined for all investigated room-temperature and heated surfaces and can be used to estimate unknown survival probabilities of ions on these surfaces from their ionization energies.

  Pravděpodobnost přežití, Sa(%), uhlovodíkových iontů C1, C2 a C3 a některých neuhlovodíkových iontů (Ar+, N2+, CO2+) na površích uhlíku (HOPG), wolframu a berylia za pokojové teploty (pokrytých uohlovodíky) nebo zahřátých na 6000C byly experimentálně stanoveny metodou rozptylu iontů na povrchu pro oblast dopadu od několika eV až do 50 eV a při úhlu dopadu 300 (vzhledem k povrchu). Byla nalezena jednoduchá korelace mezi Sa a ionizační energií (IE) iontů v semilogaritmické závislosti Sa na IE. Vynesené závoslosti při 31 eV byly lineární pro všechny studované povrchy a vyhovovaly empirickému vztahu “log Sa = a + b(IE)”. Hodnoty parametrů ”a” i “b” byly určeny pro všechny povrchy a mohou být použity k odhadu neznámých pravděpodobností přežití iontů z jejich ionizačních energií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005595