Počet záznamů: 1

Surface plasmon resonance analysis of Ag nanoparticles generated by pulsed laser ablation

 1. 1.
  0334531 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Picciotto, A. - Pucker, G. - Lui, A. - Torrisi, L. - Margarone, Daniele - Belluti, P.
  Surface plasmon resonance analysis of Ag nanoparticles generated by pulsed laser ablation.
  [Analýza rezonance povrchových plasmonů nanočástic Ag pulsní laserovou ablací.]
  Photonic Materials, Devices, and Applications III. Bellingham: SPIE, 2009 - (Serpenguzel, A.; Badenes, G.; Righini, G.), 7366V/1-7366V/9. Proceedings of SPIE, 7366. ISBN 9780819476401. ISSN 0277-786X.
  [Photonic Materials, Devices, and Applications III. Dresden (DE), 04.05.2009-06.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN300100702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: laser ablation * nanoparticles * surface plasmon
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  Usually the synthesis of such structures is performed using ion implantation techniques or chemical reaction methods or ablating metal targets inside liquid solutions, while here we propose pulsed laser ablation in vacuum for the generation of these particles without any catalytic environment and annealing procedures for their activation. Silver targets were ablated in a vacuum chamber at (10-7 Torr) by Nd:YAG high power pulsed laser at room temperature.

  Obvykle je syntéza těchto struktur prováděna pomocí techniky iontové implantace, metody chemické reakce, nebo ablací kovových terčů uvnitř roztoku kapaliny, zatímco zde navrhujeme pro výrobu těchto částic využít pulsní laserovou ablaci ve vakuu bez katalyzátoru prostředí a žíhacích postupů pro jejich aktivaci. Byla provedena ablace Ag terčů ve vakuové komoře (10-7 Torr) s výkonovým pulsním Nd:YAG laserem při pokojové teplotě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179243