Počet záznamů: 1

Financování studia a vývoj v nerovnostech v přítupu k vysokoškolskému vzdělání v České republice a Nizozemsku

 1. 1.
  0334527 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matějů, Petr - Konečný, Tomáš - Weidnerová, S. - Vossensteyn, H.
  Financování studia a vývoj v nerovnostech v přítupu k vysokoškolskému vzdělání v České republice a Nizozemsku.
  [Student Financial Aid and Inequalities in Access to Higher Education in the Czech Republic and the Netherlands.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 993-1031 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0109; GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: higher education * accessibility * inequality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009

  Tato stať se věnuje vlivu systému finanční pomoci v České republice a Nizozemsku. Systém finanční pomoci studentům založený primárně na nástrojích přímé finanční podpory (případ Nizozemska) vytvořil podmínky pro pokles nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a to za situace, kdy studenti platí školné, zatímco systém finanční pomoci charakteristický převážně nepřímou podporou (případ České republiky) ve stejnou dobu vedl k růstu nerovností, i když školné v průběhu celého sledovaného období nebylo vybíráno.

  This article focuses on the connection between financial aid systems in higher education and access to higher education. Student financial aid based on direct fi nancial support (the Netherlands) was accompanied by a decline in inequalities in access to education, even though students had to pay tuition, while a system of financial aid primarily involving indirect support (the Czech Republic) did not inhibit increasing inequalitiesdespite students being required to pay tuition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179240