Počet záznamů: 1

Influence of the Resonant Electronic Transition on the Intensity of the Raman Radial Breathing Mode of Single Walled Carbon Nanotubes during Electrochemical Charging

 1. 1.
  0334508 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav
  Influence of the Resonant Electronic Transition on the Intensity of the Raman Radial Breathing Mode of Single Walled Carbon Nanotubes during Electrochemical Charging.
  [Vliv resonančního elektronického přechodu na intensitu Ramanského radiálního dýchacího modu v jednostěnných uhlíkových nanotubách během elektrochemického dopování.]
  Journal of Physical Chemistry C. Roč. 113, č. 37 (2009), s. 16408-16413 ISSN 1932-7447
  Grant CEP: GA ČR GC203/07/J067; GA AV ČR IAA400400911; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR KAN200100801; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: single-walled carbon nanotubes * radial breathing mode * electrochemistry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.224, rok: 2009

  In situ Raman spectroelectrochemistry has been used to probe the E11S and E22S electronic transitions of the semiconducting single walled carbon nanotube tube (6,5). These two transitions were investigated through the intensities of the radial breathing mode by using 1.16 and 2.18 eV laser excitation energies, respectively. The bleaching behavior of the (6,5) tube is similar for both laser excitation energies if the magnitude of the applied electrode potential is smaller than about 0.5 V. At potentials outside the 0.5 V window, the intensity/ potential profile is steeper for the 1.16 eV laser excitation. But a significant bleaching of the Raman signal is observed also for the 2.18 eV laser excitation energy even at mild potentials. This behavior shows that the filling of the E11S electronic state has a strong impact also on the E22S electronic transition.

  In situ Ramanská spektroelektrochemie byla využita pro studium elektronických přechodů ( E11S a E22S) v polovodivých jednostěnných uhlíkových nanotubách (6,5).Tyto dva přechody byly studovány pomocí analýzy chování radiálního dýchacího modu při využití 1.16 a 2.18 eV laserových excitací. Vyhasínání modů tuby (6,5) je podobné pro obě excitační linie v případě, že použitý elektrodový potenciál byl menší než přibližně 0,5V. V případě potenciálu většího než 0,5 V je profil intensita/potenciál strmější pro laserovou excitaci 1.16 eV. Nicméně, značné vyhasínání Ramanského signálu je pozorováno i pro laserovou excitaci 2,18 eV a to i v případě mírných elektrodových potenciálů. Toto chování ukazuje, že zaplnění E11S elektronického stavu má velký vliv také na elektronický přechod E22S. Z toho důvodu jsme usoudili, že rozšíření resonančního profilu přechodu E22S je hlavní příčinou pro změnu resonančního zesílení Ramanských spekter, před tím, než Fermiho hladina dosáhne energie přechodu E22S.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179221