Počet záznamů: 1

An in situ Raman spectroelectrochemical study of the controlled doping of semiconducting single walled carbon nanotubes in a conducting polymer matrix

 1. 1.
  0334506 - UFCH-W 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav - Dunsch, L.
  An in situ Raman spectroelectrochemical study of the controlled doping of semiconducting single walled carbon nanotubes in a conducting polymer matrix.
  [In situ Raman spektroelektrochemická studie kontrolovaného dopování polovodivých jednostěných uhlíkoých nanotubách v matrici vodivého polymeru.]
  Synthetic Metals. Roč. 159, 21-22 (2009), s. 2245-2248 ISSN 0379-6779
  Grant CEP: GA AV ČR KJB400400601; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR IAA400400911; GA ČR GC203/07/J067
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: PEDOT/PSS * carbon nanotubes * nanocomposites * Raman spectroscopy
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 1.901, rok: 2009

  The interaction of semiconducting single wall carbon nanotubes (SWCNT) and the conducting polymer poly(3,4-ethylendioxythiophene/polystyrenesulfonate) (PEDOT/PSS) was studied by Raman spectroscopy and in-situ Raman spectroelectrochemistry. The mixing of SWCNT with PEDOT/PSS caused a partial doping of SWCNT as indicated by the change of the relative intensity of the Raman features of SWCNT. The in situ Raman spectroelectrochemical measurements showed that semiconducting tubes could be doped even if they are embedded in PEDOT/PSS. However, in contrast to the neat SWCNT, the doping of SWCNT in composite is less efficient. For SWCNT in composite it is necessary to apply larger potential (by about 0.4–0.6 V) to achieve the same level of bleaching of Raman bands as in the case of neat SWCNT.

  Interakce polovodivých jednostěných uhlíkových nanotub (SWCNT) s vodivým polymerem poly(3,4-ethylendioxythiophene/polystyrenesulfonate) (PEDOT/PSS) byla studována pomocí Ramanské spektroskopie a in situ Ramanské spektroelektrochemie. Smísení SWCNT a PEDOT/PSS způsobilo částečné dopování SWCNT což bylo detekováno na základě změn v relativní intenzitě Ramanských pásů SWCNT. In situ Raman spektroelektrochemická měření ukázala, že polovodivé nanotuby mohou být dopovány přestože jsou zakomponovány v PEDOT/PSS. Nicméně na rozdíl od původních SWCNT, dopování SWCNT v kompositu není tak efektivní. V případě SWCNT v kompositu je nutný potenciál, který je o 0,4-0,6V větší, aby bylo dosaženo stejné úrovně vyhasnutí Ramanských pásů jako v případě původních SWCNT.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005594