Počet záznamů: 1

Fermi energy dependence of the G-band resonance Raman spectra of single-wall carbon nanotubes

 1. 1.
  0334500 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Park, J. S. - Sasaki, K. - Saito, R. - Izumida, W. - Kalbáč, Martin - Farhat, H. - Dresselhaus, G. - Dresselhaus, M. S.
  Fermi energy dependence of the G-band resonance Raman spectra of single-wall carbon nanotubes.
  [Závislost resonančních spekter G-modu na Fermiho hladině u jednostěných uhlíkových nanotub.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 8 (2009), 081402-1-081402-4 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA MŠk ME09060
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Fermi energy dependence * Raman spectroscopy * single waled carbon nanotubes
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  The Fermi energy dependence of the G-band resonance Raman spectra of single-wall carbon nanotubes SWNTs is calculated, including the Kohn anomaly effect for metallic tubes. The gate voltage dependence of the G-band Raman spectra for SWNTs shows chirality-dependent G+/G- spectra, reflecting their dependence on the eigenvector direction of the optical LO and TO phonon modes and the nanotube chirality.

  Závislost resonančních spekter G-modu na Fermiho hladině u jednostěných uhlíkových nanotub byla vypočtena se zahrnutím efektu ‘Kohn anomaly‘ pro kovové nanotuby. Závislost resonančních Ramanských spekter G-modu u SWCNT na potenciálu ukazuje, že G+/G- spektra jsou závislá na chiralitě nanotub, což odráží jejich závislost na směru vlastního vektoru optických LO a TO modů a na chiralitě nanotub.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179215