Počet záznamů: 1

In situ Raman spectroelectrochemistry of SWCNT bundles: Development of the tangential mode during electrochemical charging in different electrolyte solutions

 1. 1.
  0334496 - UFCH-W 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav - Dunsch, L.
  In situ Raman spectroelectrochemistry of SWCNT bundles: Development of the tangential mode during electrochemical charging in different electrolyte solutions.
  [In situ Ramanská spektroskopie shluků SWCNT: vývoj tangenciálního moduběhem elektrochemického nabíjení v roztocích různých elektrolytů.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 5-8 (2009), s. 972-974 ISSN 0925-9635
  Grant CEP: GA AV ČR KJB400400601; GA AV ČR IAA400400911; GA ČR GC203/07/J067; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: single-walled carbon nanotubes * electrochemistry * doping * polymer electrolyte
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  The Raman spectra of metallic tubes in SWCNTs (Single wall carbon nanotubes) bundles during electrochemical doping have been investigated using three different electrolyte solutions: LiClO4/CH3CN, LiClO4/ propylencarbonate/poly(methyl methacrylate) and LiClO4/polyethyleneimine. Precise control of the electro chemical charging enabled us to follow the detailed development of the tangential displacement (TG) mode of SWCNT bundles in dependence on the electrode potential. The response of the TG mode to electrode potential was dependent on electrolyte used as a consequence of different doping efficiency.We demonstrate that the liquid electrolyte solution (LiClO4/CH3CN) has superior doping efficiency to those of both the tested polymer electrolytes.

  Ramanská spektra kovových tub v bundlech SWCNT(Jednostěnných uhlíkových nanotub)byla studována během elektrochemického nabíjení roztocích třech různých elektrolytů: LiClO4/CH3CN, LiClO4/ propylenkarbonat/poly(methyl methakrylate) a LiClO4/polyethyleneimin. Precizní kontrola elektrochemického nabíjení nám umožnila sledovat detailní vývoj tanganciálního modu (TG) v SWCNT shlucích v závislosti na elektrochemickém potenciálu. Reakce TG modu na elektrodový potenciál byla závislá na použitém elektrolytu, což je důsledek různé efetivity dopování. Ukázali jsme, že kapalný roztok elektrolytu (LiClO4/CH3CN) je lepší efektivita dopování ve srovnání s oběma tesovanými polymerními elektrolyty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179212