Počet záznamů: 1

Vědecký status darwinismu

 1. 1.
  0334493 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlík, Vladimír
  Vědecký status darwinismu.
  [The Scientific Status of Darwinism.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 6 (2009), s. 837-853 ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: darwinism * scientific theory * deductive model
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Stať se snaží na základě polemiky s M. Rusem prokázat, že Darwinova teorie jako jádro darwinismu, je plně axiomatizovatelná a že tak odpovídá tradičnímu hypoteticko-deduktivnímu modelu vědeckých teorií. Zároveň ale ukazuje, v čem spočívá výjimečnost a specifičnost její vědeckosti, kdy jsme v případě darwinismu konfrontováni s mnohem komplexnější a mnoho-úrovňovitější teoretickou syntézou, pro kterou neexistuje v soudobé přírodovědě jiný model než ona sama. Proto je tak obtížné hledat ve filosoficko-metodologické reflexi metodologické standardy pro poměřování vědeckosti darwinismu.

  This paper endeavours to show, on the basis of a critique of M. Ruse, that Darwin's theory, the core of Darwinism, is fully axiomisable and that, as such, it fits the traditional hypothetico-deductive model of scientific theories. At the same time, however, we show the reason why it has a scientific character that is exceptional and specific―we point here to the much more complex and multi-levelled theoretical synthesis of Darwinism, which is unparalleled in contemporary natural science. It is for this reason that it is difficult to find methodological standards for the estimation of the scientificality of Darwinism in philosophico-methodological reflection.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179210