Počet záznamů: 1

Ways of clerics to ordination in the post-Hussite Bohemia - an outline

 1. 1.
  0334488 - HIU-Y 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Doležalová, Eva
  Ways of clerics to ordination in the post-Hussite Bohemia - an outline.
  [Cesty duchovních za svěcením v pohusitských Čechách – nástin.]
  Roma - Praga. Praha - Řím. 1. vyd. Praha: Komise Českého historického ústavu v Římě, 2009 - (Bobková-Valentová, K.; Doležalová, E.; Chodějovská, E.; Hojda, Z.; Svatoš, M.), s. 145-158. ISBN 978-80-87271-14-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: ordination lists * diocese of Prague * bishops
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  The careers of clerics, both utraquist and catholic, in the post-hussite Bohemia were notably influenced by the long-term vacancy of the post of the (arch)bishop of Prague.. The installations of new parish priests as well as other options of ecclesiastic careers were thereby hindered.

  Kariéry duchovních, utrakvistů i katolíků v pohusitských Čechách byly významně ovlivněny tím, že pražská diecéze neměla po dlouhou dobu vlastního (arci)biskupa. Obsazování farností i jiné možnosti církevní kariéry tím byly omezeny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179206