Počet záznamů: 1

Jan Slavík a carské Rusko

 1. 1.
  0334471 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Doubek, Vratislav
  Jan Slavík a carské Rusko.
  [Jan Slavík and Tsarist Russia.]
  Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009 - (Babka, L.; Roubal, P.), s. 181-188. Russia Altera, 10. ISBN 978-80-86818-94-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Slavík, Jan * Czech historiography * Czech-Russian relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek mapuje dílčí otázku Slavíkovy odborné činnosti, a sice jeho vztah k předrevolučnímu Rusku, jak v tématech politických, tak kulturně historických. Tato problematika představovala s ohledem na základ Slavíkovy práce jakousi přípravnou fázi k ústředním pracím, věnovaným revolučnímu a porevolučnímu vývoji Sovětského Ruska.

  The contribution mapps sub-question of Slavík's professional activities, namely his relationship to Tsarist Russia, both in issues of politics and cultural history. These problems represented with respect to the base of Slavík's work a preparatory part to his pivotal work devoted to the revolutionary and postrevolutionary development in the Soviet Russia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179191