Počet záznamů: 1

Czech architecture 1989 - 2007

 1. 1.
  0334456 - UDU-I 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Švácha, Rostislav
  Czech architecture 1989 - 2007.
  [Česká architekture 1989 - 2007.]
  Architecture V4 1990 - 2008. Czech Republic - Slovakia - Hungary - Poland. Praha: Kant, 2009 - (Stempel, J.), s. 13-47. ISBN 978-80-7437-000-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech architecture * contemporary architecture * Visegrád Group
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  A chapter in the book on the contemporary architecture of the so-called Visegrád Group (Czech Republic-Hungary-Poland-Slovakia) is devoted to social context of the architectural work after Velvet Revolution. It contains, too, 18 short medallions of the most important Czech buildings of this period.

  Kapitola v knize o soudobé architektuře takzvané Visegrádské skupiny (Česká republika-Maďarsko-Polsko-Slovensko) je věnována společenskému kontextu architektonické práce po Sametové revoluci. Obsahuje též 18 krátkých medailonů nejdůležitějších českých staveb tohoto období.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179186