Počet záznamů: 1

Dvořáks und Kvapils Rusalka und das Lebensgefühl des "fin de siecle"

 1. 1.
  0334423 - UEF-S 2010 RIV CH ger J - Článek v odborném periodiku
  Gabrielová, Jarmila
  Dvořáks und Kvapils Rusalka und das Lebensgefühl des "fin de siecle".
  [Dvořák’s and Kvapil’s Rusalka and "fin de siecle" sensitivity.]
  Martinů-Studien. Roč. 2, č. 2 (2009), s. 67-86. ISBN 978-3-03910-856-5. ISSN 1662-5366
  Grant CEP: GA ČR GA408/08/1020
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Rusalka * Antonín Dvořák * Jaroslav Kvapil * "fin de siecle" sensitivity
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Dvořák und Kvapils Rusalka (1900-1901)stellt für manche Zuhörer immer noch ein schlichtes und sentimentales Märchen aus der Tradition des 19. Jhs. dar. Der Aufsatz konzentriert sich auf die Titelrolle und den 3. Akt der Oper und versucht diejenige Motive hervorzuheben, die auf den Kontext des 20. Jhs. hinweisen.

  For some audiences, Dvořák and Kvapil’s Rusalka (1900-1901) still represents some kind of simple and sentimental 19th century fairytale. The article concentrates on the title role and the third act of the opera, trying to point out the moments which lead to the context of the 20th century.

  Dvořákova a Kvapilova Rusalka (1900-1901) představuje stále ještě pro mnohé posluchače především prostou a sentimentální pohádku rostoucí z tradice 19. století. Předložený článek se soustřeďuje na titulní postavu a na 3. dějství opery a snaží se poukázat na ty momenty, které toto dílo řadí do kontextu 20. století.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179161