Počet záznamů: 1

Pražské divadlo pro operu Costanza e Fortezza (1723) v kontextu evropské divadelní architektury 17. – 18. století

 1. 1.
  0334379 - UDU-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vácha, Štěpán
  Pražské divadlo pro operu Costanza e Fortezza (1723) v kontextu evropské divadelní architektury 17. – 18. století.
  [Prague theatre for the opera Costanza e Fortezza (1723) in the context of European theatre architecture of 17th and 18th centuries.]
  Divadelní revue. Roč. 20, č. 1 (2009), s. 13-31 ISSN 0862-5409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: theatre * ephemeral architecture * Giuseppe Galli-Bibiena
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie analyzující typologii architektury efemérního divadla postaveného v Praze roku 1723 italským architektem a scénografem Giuseppe Galli-Bibienou.

  An analysis of architecture typology of the ephemeral theatre built in 1723 in Prague by Italian architect and scenographer Giuseppe Galli-Bibiena.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179130