Počet záznamů: 1

Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007

 1. 1.
  0334366 - GFU-E 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Střeštík, Jaroslav
  Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007.
  [Precipitation totals and rich precipitations in Klementinum in Prague between 1805 and 2007.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2009 - (Marková, E.), s. 108-113. ISBN 978-80-86303-14-7.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /29./. Úpice (CZ), 20.05.2008-22.05.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: daily precipitation totals * Klementinum University Campus * long-term change
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  V pražském Klementinu se sledují denní srážkové úhrny od roku 1805 a tato řada je do dneška nepřetržitá. U této řady, na rozdíl od řady teplotní nepozorujeme žádnou dlouhodobou změnu na způsob globálního oteplení, pouze sušší období 1850-1880 a snad slabý pokles po r. 1980. Počty dní beze srážek v jednotlivých letech neukazují žádnou dlouhodobou směnu ani periodicitu. Výskyt vydatných srážek lze popsat dvojím způsobem. Je-li vyjádřen počtem dní v roce, kdy denní úhrn srážek přesáhl 5 či 10 mm, je dlouhodobý chod výskytu vydatných srážek podobný dlouhodobému chodu ročních srážkových úhrnů. Je-li výskyt vydatných srážek vyjádřen počtem dní v roce, v nichž úhrn srážek přesáhl 1 nebo 2 procenta celkového ročního úhrnu, není pozorována žádná dlouhodobá změna ani periodicita ve výskytu vydatných srážek.

  In the university campus Klementinum in Prague daily precipitation totals have been observed since 1805 without interruption. This seris, in contrast to the temperature series, does not display any long-term change similar to the global warming, only a little drier period 1850-1880 and perhaps a weak decrease after 1980 can be observed. Numbers of days without precipitations in the individual years do not show any long-term change or periodicity. The incidence of rich precipitations can be described by two methods. When it is expressed by the number of days in a year when daily precipitation totals exceeded 5 or 10 mm, its long-term trend is similar to the long-term change of precipitation totals. When it is expressed by the number of days in a year when daily precipitation totals exceeded 1 or 2 per cent of the annual precipitation total, no long-term trend or periodicity is observed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179120