Počet záznamů: 1

Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů

 1. 1.
  0334365 - GFU-E 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulecký, M. - Střeštík, Jaroslav
  Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů.
  [Tree stem diameter and the Moon: a detailed analysis of periodic relationships.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2009 - (Marková, E.), s. 144-147. ISBN 978-80-86303-14-7.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /29./. Úpice (CZ), 20.05.2008-22.05.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: diameter of spruce stem * gravimetric lunisolar tides * statistical methods
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Zürcher a Cantiani (Nature, 1998) referovali o "silné korelaci" mezi rytmickými změnami průměru kmene smrku na jedné straně a gravimetrickými lunisolárními slapy na straně druhé. Vztah mezi průměrem kmene D a slapovou silou G je zde testován exaktnějšími biometrickými prostředky. Celkem 75 hodinových hodnot průměrů kmene a slapového zrychlení bylo zpracování Halbergovou kosinorovou regresí a Barlettovou zkříženou "korelací". Maxima průměrů kmene se vyskytuji 0,7-2,8 hodin po maximech obráceného chodu slapů. Zkřížená "korelace" mezi D a G jako funkce posuvu vykazuje 24-hodinovou periodu s maximální odchylkou korelačního koeficientu od nuly při G zpožděném za D o 4 hodiny.

  Zürcher and Cantiani (Nature, 1998) reported "a strong correlation" between rhythmic fluctuations of diameter of spruce stem on one side and gravimetric lunisolar tides on the ohter. The relationship between stem diameter D and tidal force G has been tested by more exact biometrical means. The 75 diameter and gravity hourly values have been processed by the Halberg cosinor regression and by Bartlett cross-"correlation". The higher peaks of the stem curve are located at 0,7-2,8 hours later than the peaks of the inverted tides. The cross-"correlation" between D and G as the function of time lag shows a 24-hour periodicity with its maximal significant deviation from zero for G delayed after D by 4 hours.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179119