Počet záznamů: 1

Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen

 1. 1.
  0334364 - GFU-E 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bochníček, Josef - Davídkovová, Hana - Hejda, Pavel - Huth, Radan
  Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen.
  [Association between Solar Proton Events and pressure decreases in the cold periods of the northern troposphere.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2009 - (Marková, E.), s. 94-96. ISBN 978-80-86303-14-7.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /29./. Úpice (CZ), 20.05.2008-22.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420805
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515; CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: solar energetic proton flux * northern troposphere pressure * northern troposphere temperature
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Veretenko a Thejll (JASTP, 2004) vyšetřovali vztah mezi vzestupem toku slunečních protonů vysokých energií a změnou troposférického tlaku a teploty v chladných obdobích (říjen-březen) let 1980-1989 na severní hemisféře. Zjistili, že zvýšení toho toku bývá, a to se zpožděním 1-3 dny, spojeno s poklesem tlaku v oblasti mezi Grónskem a Islandem Předložená práce pokračuje ve zkoumání těchto vztahů v intervalu let 1990-2003. Získané výsledky vykazují dobrou shodu s jevem popsaným v práci Veretenko a Thejll.

  Veretenko and Thejll's (JASTP, 2004) study of the relation between the increase of solar energetic proton flux and the changes in the northern troposphere pressure and temperature during cold perios (October-March) of years 1980-1989 has shown that increased SEP flux used to be associated, with delay 1-3 days, with the pressure decrease in the region between Greenland and Iceland. Our contribution extended the studies over years 1990-2003. The results obtained are in good agreement with the phenomenon described by Veretenko and Thejll.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179118