Počet záznamů: 1

Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu

 1. 1.
  0334363 - GFU-E 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Davídkovová, Hana - Bochníček, Josef - Hejda, Pavel - Huth, Radan
  Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu.
  [The influence of geomagnetic activity on the course of stratospheric warming.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2009 - (Marková, E.), s. 97-102. ISBN 978-80-86303-14-7.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /29./. Úpice (CZ), 20.05.2008-22.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420805
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515; CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: polar lower stratosphere * geomagnetic activity * Major Mid-Winter Warming
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Teplota zimní polární dolní stratosféry je vedle sluneční aktivity, fáze QBO a atmosférické cirkulace ovlivňována také aktivitou geomagnetickou. Ta však, na rozdíl od předchozích činitelů, teplotu této části zimní stratosféry vždy jen snižuje. Fyzikální mechanismus vysvětlující toto snížení teploty byl popsán Arnoldem a Robinsonem a v tomto příspěvku je ověřován i experimentálně. Podle výše zmíněné práce ohřev polární dolní termosféry způsobený zvýšenou geomagnetickou aktivitou, omezuje promíchávání vzdušných mas středních a vyšších šířek, což v oblasti, která v zimě není ozářená Sluncem polární dolní stratosféra), vede k rychlému poklesu teplot. Naše výsledky tuto závislost potvrzují.

  The temperature of the winter polar lower stratosphere is affected except the solar activity and atmospheric circulation by the geomagnetic activity as well. Plausible physical mechanism for its effect was described by Arnold and Robinson. According to this paper, warming in the lower thermosphere caused by geomagnetic activity produces the reduction of blending mid and high latitude air masses. In consequence of this reduction the temperature of solar insulated region (polar lower stratosphere)decreases. The aim of this work is to verify functionality of such mechanism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179117