Počet záznamů: 1

Variation of absorbed doses onboard of ISS Russian Service Module as measured with passive detectors

 1. 1.
  0334338 - UJF-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jadrníčková, Iva - Tateyama, R. - Yasuda, N. - Kawashima, H. - Kurano, M. - Uchihori, Y. - Kitamura, H. - Akatov, YU. - Shurshakov, V. - Kobayashi, I. - Ohguchi, H. - Koguchi, Y. - Spurný, František
  Variation of absorbed doses onboard of ISS Russian Service Module as measured with passive detectors.
  [Variace absorbované dávky na palubě MKS v ruském servisním modulu měřená pomocí pasivních detektorů.]
  Radiation Measurements. Roč. 44, 9-10 (2009), s. 901-904 ISSN 1350-4487.
  [International Conference on Nuclear Tracks in Solids /24./. Bologna, 01.09.2008-05.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100480901; GA ČR GA205/09/0171
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: space dosimetry * International Space Station * passive detector * track etch detector
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.973, rok: 2009

  For estimation of the radiation onboard the spacecraft in space flights, it is necessary to obtain data on dose distribution in real space flight conditions. This contribution deals with the measurements in 6 different locations of Russian Service Module onboard the International Space Station from August 2004 to October 2005. To determine absorbed dose and dose equivalent due to space radiation, combination of luminescent and CR-39 plastic nuclear track detectors was used.

  K odhadnutí úrovně ozáření na palubách kosmických lodí během letu je nezbytné znát data dávkové distribuce za reálných letových podmínek. Tento příspěvek se zabývá měřením na 6 různých místech ruského servisního modulu na palubě Mezinárodní kosmické stanice v období od srpna 2004 do října 2005. K určení absorbované dávky a dávkového ekvivalentu od kosmického záření byla použita kombinace luminiscenčních detektorů a detektorů stop v pevné fázi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179101