Počet záznamů: 1

Zajetí českého panstva patriciátem v sedleckém klášteře a v Praze roku 1309. Příspěvek k vývoji pražského a kutnohorského patriciátu na přelomu 13. a 14. století

 1. 1.
  0334324 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Musílek, Martin
  Zajetí českého panstva patriciátem v sedleckém klášteře a v Praze roku 1309. Příspěvek k vývoji pražského a kutnohorského patriciátu na přelomu 13. a 14. století.
  [The entrapment of the Czech nobility by Pragues and Kutná Hora‘s patriciate in the year 1309. Contribution to development of Prague and Kutná Hora patriciate at the turn of the 13. and 14. century.]
  Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Praha: TF UK, 2009 - (Lomičková, R.), s. 139-163. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, 10. ISBN 978-80-87258-22-4
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS900090502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Bohemia * Prague * Old Town * Kutná Hora * Sedlec
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  České historické bádání věnovalo zajetí českého panstva pouze malou pozornost. Převážně byly přejímány především závěry Josefa Šusty. Obecně se soudí, že k dané události již nelze najít žádné nové informace. Konfliktní situaci zachytilo několik kronikářů, kteří ji hodnotili na základě rozdílných úhlů pohledu. Již od 19. století byla za hlavní pramen považována Zbraslavská kronika.

  The historical research devoted only small focus on the entrapment of the Czech nobility. Generally, mainly the conclusions made by Josef Šusta had been taken into account. Specialists say that we have no chance to find something new in this subject of historical scholarship. The incident was inscribed by some of few chroniclers, but their statements were naturally different, depending on from which entrapment they were evaluating. The main source from the 19th century was the Zbraslav chronicle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179093