Počet záznamů: 1

Příklady využití geofyzikálních metod v rámci záchranných archeologických výzkumů v okolí Prahy

 1. 1.
  0334320 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křivánek, Roman
  Příklady využití geofyzikálních metod v rámci záchranných archeologických výzkumů v okolí Prahy.
  [Examples of use of geophysical surveys during rescue archaeological excavations in the vicinity of Prague.]
  Středočeský vlastivědný sborník. Roč. 27, - (2009), s. 1-8 ISSN 0862-2043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: geophysical survey * non-destructive archaeology * rescue archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V článku byly presentovány 4 příklady výsledků geofyzikálních průzkumů v okolí Prahy v rámci záchranných archeologických výzkumů.

  In paper there were presented 4 examples of geophysical surveys in the vicinity of Prague during rescue archaeological excavations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179091