Počet záznamů: 1

Issues in Performance Modeling of Applications with Garbage Collection

 1. 1.
  0334304 - UIVT-O 2010 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Libič, P. - Tůma, P. - Bulej, Lubomír
  Issues in Performance Modeling of Applications with Garbage Collection.
  [Problémy při modelování výkonu aplikací s garbage kolekcí.]
  Foundations of Software Engineering. Amsterdam: ACM, 2009, s. 3-10. ISBN 978-1-60558-709-7.
  [QUASOSS '09. International Workshop on Quality of Service-Oriented Software Systems. Amsterdam (NL), 25.08.2009-25.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GD201/09/H057; GA AV ČR 1ET400300504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: garbage collector * java * performance evaluation
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software

  Even though garbage collectors are incorporated in many service oriented systems, service performance models typically treat garbage collector overhead as a constant background factor. We use benchmark experiments to show that this treatment can make the service performance models miss performance effects of significant scale, and provides an initial inquiry into the issues related to including a generic garbage collector overhead model as a part of the service performance models.

  Přestože systém pro správu paměti založený na garbage collectoru je běžnou součástí dnešních servisně orientovaných systémů, výkonnostní modely softwarových služeb typicky považují režii garbage collectoru za konstantní. S využitím řady výkonnostních testů ukazujeme, že režie garbage collectoru se dynamicky mění a může výrazně ovlivnit výkonnost softwarové služby. V důsledku toho nejsou typické výkonnostní modely softwarových služeb, založené na předpokladu konstantní režie, dostatečně přesné pro predikci výkonnosti v reálném prostředí. V návaznosti na to poukazujeme na základní problémy související s modelováním vlivu garbage collectoru ve výkonnostních modelech aplikací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179077