Počet záznamů: 1

Preparation, Chemical Modification and Absorption Properties of Various Phthalocyanines

 1. 1.
  0334296 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusoň, Petr - Drobek, M. - Kalaji, A. - Karásková, M. - Rakušan, J.
  Preparation, Chemical Modification and Absorption Properties of Various Phthalocyanines.
  [Příprava, chemická modifikace a absorpční vlastnosti různých typů ftalocyaninů.]
  Research on Chemical Intermediates. Roč. 35, č. 1 (2009), s. 103-116 ISSN 0922-6168
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/0694; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: phtalocyanines * spectroscopy * phthalodinitrile
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.813, rok: 2009

  A number of different phthalocyanines were prepared by means of various syntheitc methods. Among the most important Al, Si. Cu, Ti and Ni phthalocyanines must not be omitted. The produced structures were characterised spectrally. These molecules were also chemically modified to improve their solubility in polar and non-polar solvents.

  Byla připravena řada odlišných ftalocyaninů odlišnými syntetickými postupy. Mezi ty nejvýznamnější patřily ftalocyaniny Al, Si, Cu, Ti a Ni. Tyto sloučeniny byly popsány pomocí UV-vis spektroskopie. Ftalocyaniny byly rovněž dále chemicky modifikovány tak, aby byla zvýšena jejich rozpustnost v polárních i nepolárních rozpouštědlech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179072