Počet záznamů: 1

Quaternary Ammonium Ionic Liquids for Immobilization of Chiral Ru-BINAP Complexes in Asymmetric Hydrogenation of β-Ketoesters

 1. 1.
  0334294 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Floriš, T. - Klusoň, Petr - Bartek, L. - Pelantová, Helena
  Quaternary Ammonium Ionic Liquids for Immobilization of Chiral Ru-BINAP Complexes in Asymmetric Hydrogenation of β-Ketoesters.
  [Kvarterní amoniové IL pro zakotvení chirálního komplexu Ru-BINAP pro asymetrické hydrogenace beta keto esterů.]
  Applied Catalysis A - General. Roč. 366, č. 1 (2009), s. 160-165 ISSN 0926-860X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/08/H032; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: asymmetric hydrogenation * stereoselectivity * ionic liquids
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.564, rok: 2009

  Chiral catalytic complex (R)-[RuCl(binap)(p-cymene)]Cl was used in asymmetric hydrogenation of methyl acetoacetate to methyl-3-hydroxybutyrate in the mixed methanol-ionic liquid phase. Quaternary ammonium salts ionic liquids, namely n-alkyl-triethylammonium bis(trifluoromethane sulfonyl) imides (NR222Tf2N, R = 6, 7, 8, 10, 12, 14), were prepared and employed in this transformation. Enough evidence was provided that only a small amount of this type of IL in a conventional solvent was necessary to accommodate the catalytic complex and that the reaction could be carried out with very high enantioselectivity. Similarly it was proved that under optimized conditions the catalytic complex immobilized in this manner could be used repeatedly.

  Chirální katalytický komplex (R)-[RuCl(binap)(p-cymene)]Cl byl používán v asymetrické hydrogenaci methylacetoacetátu v rozpouštědlové směsné fáze methanol-IL. Kvartérní amoniové sole, jmenovitě n-alkyl-triethylammonium bis(trifluoromethane sulfonyl) imidy (NR222Tf2N, R = 6, 7, 8, 10, 12, 14), byly v práci připraveny a použity v reakci. Bylo shromážděno dostatek důkazů, že pouze jen malé množství tohto typu IL v konvenčním rozpouštědle je dostatečné pro uchování katalytického komplexu. Takto imobilizovaný komplex je možné používat opakovaně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005586