Počet záznamů: 1

Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém?

 1. 1.
  0334286 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vohlídalová, Marta
  Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém?.
  [Sexual Harassment at University in the Czech Republic: A Non-existent Problem?.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 20-29 ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA MŠk 2E08057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sexual harassment * higher education * gender
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.genderonline.cz

  Problém sexuálního obtěžování patří k tématům, která jsou v západní, a zejména pak v americké sociologické tradici rozvíjeny již od poloviny 70. let 20. stol. První výzkum zaměřený na studium této problematiky v ČR byl však realizován teprve na přelomu roku 2008 a 2009. Tato kvantitativní výzkumná sonda zahrnovala 700 respondentů z řad studentů a studentek nejmenované pražské vysoké školy. Článek představuje základní zjištění založená na kvantitativní analýze dat, přičemž se zaměřuje zejména na zkušenosti studujících se sexuálním obtěžování ze strany vyučujících a jejich postoje k tomuto jevu. Analýza poukázala na skutečnost, že výskyt sexuálního obtěžování na dané vysoké škole je relativně častý, přičemž studující jsou k němu tolerantní, zejména pokud jde o jeho "měkčí" formy jako např. genderové obtěžování.

  Despite the fact that the problem of sexual harassment at universities has been broadly explored in western and mainly American sociology since the mid-1970s, 1st sociological survey focused on this topic in the Czech Republic was conducted at the turn of the year 2008/2009. The quantitative survey included 700 students and was carried out on a faculty of a university in Prague. The paper presents main findings from this survey, such as the student’s experiences with sexual harassment from their teachers and their attitudes toward sexual harassment. We have found out that the prevalence of sexual harassment in the particular faculty was relatively high and that students are extremely tolerant especially toward "soft" forms of harassment, s.e. gender harassment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179065