Počet záznamů: 1

Supplementation of Creatine in Sportsman with Hyperhomocysteinemia

 1. 1.
  0334284 - UFCH-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kohlíková, E. - Petr, M. - Navrátil, Tomáš - Přistoupilová, K. - Přistoupil, T. I. - Pelclová, D. - Žák, J. - Heyrovský, Michael
  Supplementation of Creatine in Sportsman with Hyperhomocysteinemia.
  [Suplementace kreatinu u sportovce s hyperhomocysteinemií.]
  Atherosklerosa 2009. Praha: IV. interní klinika 1. LF UK Praha, 2009 - (Tvrznická, E.), s. 23-26. ISBN 978-80-254-5389-6.
  [Atherosklerosa 2009. Praha (CZ), 09.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: creatine (CR) * creatinine * folates * homocysteine
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  One month's administration of creatine (CR) in the dose of 5 g/day to 11 young active sportsmen affected their daily amount of CR and creatinine excreted into urine. The probands were divided into 4 groups, according to the amount of CR found in urine, and of folates and of vitamin B12 determined in blood. The ganges of folates and vitamin B12 were mutually reciprocal. Each group utilized CR as donor of one- and two-carbon (1C and 2C) units by means of homocysteine (HoCySH), folates, and vitamin B12, in different metabolic pathways. In 10 men the CR administration was accompanied by an increase of HoCySH level in blood, while for the last man, with accidentally discovered hyperhomocysteinemia, after the month's CR administration the HoCySH level dropped by 50 %.

  Jeden měsíc podávání kreatinu (CR) v dávce 5 g/den u 11 mladých aktivních sportovců ovlivnil jejich denní množství CR a kreatininu vylučovaných do moči. Probandi byli rozděleni do 4 skupin, podle množství CR zjištěného v moči, a folátů a vitaminu B12 stanovených v krvi. Změny folátů a vitaminu B12 byly vzájemně reciproké. Každá skupina využívala CR jako donor jedno- a dvou- uhlíkových (1C a 2C) jednotek prostřednictvím homocysteinu (HoCySH), folátů a vitaminu B12, v různých metabolických cestách. U 10 mužů CR byla suplementace doprovázena zvýšením HoCySH v krvi, zatímco u posledního muže, u něhož byla náhodně diagnostikována hyperhomocysteinémie, po měsíci suplementace CR úroveň HoCySH klesla o 50%.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179063