Počet záznamů: 1

TBP: Code-Oriented Component Behavior Specification

 1. 1.
  0334276 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kofroň, Jan - Poch, T. - Šerý, O.
  TBP: Code-Oriented Component Behavior Specification.
  [TBP: Na kód orientovaný formalismus pro specifikaci chování komponent.]
  Proceedings of 32th IEEE/NASA Software Engineering Workshop. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 75-83. ISBN 978-0-7695-3617-0.
  [SEW 2008. Annual IEEE/NASA Software Engineering Workshop /32./. Kassandra (GR), 15.10.2008-16.10.2008]
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA201/08/0266; GA MŠk(CZ) 7E08004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: software components * behavior specification * model-checking
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software

  Assuring components compatibility plays a crucial part in developing a reliable component system. Especially, when the components come from different vendors worldwide. In order to do so, an appropriate formalism for behavior specification of components is necessary. We propose a formalism of threaded behavior protocols, which-unlike most other formalisms-allows for both analysis on the formal level (correctness and substitutability checking) and reasoning about conformance of a specification and the actual implementation. Moreover, the formalism is designed to be simple enough and to directly support constructs known from implementation languages (e.g., method calls, threads, synchronized blocks), so that it is easy to use by a nonprofessional.

  Zajištění kompatibility komponent je nutnou podmínkou vývoje spolehlivých komponentových systémů, hlavně pokud jednotlivé komponenty pochází od různých výrobců z různých zemí. K tomuto účelu je třeba použít vhodný formalismus pro popis chování komponent. Navrhujeme formalismus Threaded Behavior Protocols, který na rozdíl od většiny jiných umožňuje analýzu na formální úrovni (správnost a substituovatelnost komponent) i analýzu vztahu specifikace a konkrétní implementace. Formalismus je navíc jednoduchý a podporuje konstrukty běžné v implementačních jazycích (volání metod, vlákna, synchronizační bloky). Je tedy vhodný pro použití i neprofesionály.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179058