Počet záznamů: 1

Sexual dimorphism in Ephedrus persicae (Hymenoptera: Braconidae:Aphidiinae): intraspecific variation in size and shape

 1. 1.
  0334264 - BC-A 2010 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
  Bogdanović, A. M. - Ivanović, A. - Tomanović, Ž. - Žikić, V. - Starý, Petr - Kavallieratos, N. G.
  Sexual dimorphism in Ephedrus persicae (Hymenoptera: Braconidae:Aphidiinae): intraspecific variation in size and shape.
  [Sexuální dimorphismus u Ephedrus persicae (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae): vnitrodruhová variace ve velikosti a tvaru.]
  Canadian Entomologist. Roč. 141, č. 5 (2009), s. 550-560 ISSN 0008-347X
  Grant CEP: GA AV ČR IBS5007102
  Grant ostatní:Ministry of Science of the Republic of Serbia(CS) 143006B
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Ephedrus persicae
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.992, rok: 2009

  The analyzed sample consisting of 83 females and 54 males reared from five species of host aphids of the Palaearctic region yielded most notable results in that E.persicae displays divergent patterns of sexual dimorphism in body size and wing size: females have larger bodies than males, but males have larger wings.Variation in wing shape was found to be influenced predominantly by host (biotype) and to a lesser extent by sexual dimorphism within a biotype.

  Soubor sestávající z 83 samic a 54 samců pocházejících z 5 druhů hostitelských mšic z Palearktické oblasti prokázal zejména divergenci v sexuálním dimorphismu ve velikosti těla a křídel:samice měly větší těla než samci, ale samci měli větší křídla. Variabilita tvaru křídel byla ovlivněna převážně hostitelem (biotyp) a v menší míře sexuálním dimorfismem v rámci biotypu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179048