Počet záznamů: 1

Is the stability of leverage ratios determined by the stability of the economy?

 1. 1.
  0334255 - NHU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Shamshur, Anastasiya
  Is the stability of leverage ratios determined by the stability of the economy?.
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 393 (2009), s. 1-28 ISSN 1211-3298
  Grant CEP: GA ČR GA402/09/1595
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: capital structure * financing decisions * Eastern Europe
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp393.pdf http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp393.pdf

  The choice of capital structure by firms is a fundamental issue in financial literature. According to a recent finding, the capital structure of firms remains almost unchanged during their lives meaning that leverage ratios are significantly stable over time. I study how substantial changes in the economy affect the stability of firms' capital structure in transition countries. Specifically, I concentrate on Central and Eastern European economies that passed through transition from central planning to a market economy and privatization, the Russian financial crisis, and EU membership.

  Volba kapitálové struktury firmami je základním tématem finanční literatury. podle současných poznatků se ukazuj, že kapitálová struktura firmy zůstává během jejího života nezměněna, což znamená, že poměr závazků a majetku j v čase poměrně stabilní. Studuji změnu kapitálové struktury v zemích střední a východní Evropy, které prošly transformací z centrálního plánování směrem k tržní ekonomice a privatizaci. Dále studuji efekt finanční krize v Rusku a členství v EU.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179039