Počet záznamů: 1

Pohřebiště lužické kultury v Opavě - Kateřinkách

 1. 1.
  0334239 - ARUB-Q 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Juchelka, Jiří
  Pohřebiště lužické kultury v Opavě - Kateřinkách.
  [The lusatian graveyard in Opava - Kateřinky.]
  Přehled výzkumů. Roč. 50, 1-2 (2009), s. 61-138 ISSN 1211-7250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Lusatian culture * Lusatian graveyard * Hlubčice subgroup * Lusatian period * Silesian period
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce shrnuje výsledky výzkumu pohřebiště lužické kultury v Opavě – Kateřinkách, odkud pocházejí první nálezy z konce 19. století. V letech 1945, 1948 a 1951 prováděl na lokalitě výzkum L. Jisl. Celkem zde bylo identifikováno 151 hrobů náležících lužické a slezské fázi dané kultury. Nekropole byla tedy využívána od konce stupně RBC2 až na přelom stupňů RHB3/HC.

  This work summarizes the results of the excavation of Opava-Kateˇrinky Lusatian graveyard. The first finds at this site were made towards the end of 19th century and in 1945, 1948 and 1951, excavations were conducted by L. Jisl. A total of 151 Lusatian burials (and its Silesian phase) were discovered; the graveyard was used from the end of stage RBC2 till the end of RHB3/beginning of HC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179026