Počet záznamů: 1

Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives

 1. 1.
  0334237 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zahrádková, S. - Soldán, Tomáš - Bojková, J. - Helešic, J. - Janovská, H. - Sroka, Pavel
  Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives.
  [Rozšíření a biologie jepic (Ephemeroptera) České republiky: současný stav a perspektivy.]
  Aquatic Insects. Roč. 31, suppl. 1 (2009), s. 629-652 ISSN 0165-0424.
  [International Perspectives in Mayfly and Stonefly Research. Proceedings of the International Conference on Ephemeroptera /12./ and International Symposium on Plecoptera /16./. Stuttgart, 08.06.2008-14.06.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/1133; GA AV ČR 1QS500070505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Ephemeroptera * Czech Republic * occurrence
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.311, rok: 2009

  The checklist of mayflies of the Czech Republic now comprises 107 species (30 genera, 16 families), 87 spp. found until 1970 (first research period) and 99 after 1970 (second research period). The distribution of these species in principal river basins (Elbe: 95 spp., Danube: 79 spp. and Oder: 55 spp.), their frequency, abundance and spatial distribution (highest richness in the colline zone: 93 spp.) are summarised. Main species traits (current preference, feeding and locomotion types and life cycle) are presented in tables. Saprobiological characteristics, substantially modified or newly suggested in at least 36 spp., are defined according to the Czech Standards. Four species are classified extinct, 7 critically endangered, 7 endangered, 16 vulnerable and 14 near threatened.

  Checklist jepic České republiky nyní aktuálně obsahuje 107 druhů (30 rodů, 16 čeledí), 87 druhů nalezených do roku 1970 (první perioda dlouhodobého výzkumného programu) a 99 po roce 1970 (druhá perioda programu). Je shrnuto rozšíření těchto druhů v hlavních povodích (Labe: 95 spp., Dunaj: 79 spp. a Odra: 55 spp.), a dále jejich frekvence, abundance a prostorová distribuce (nejvyšší druhová diverzita v kolinní zóně: 93 spp.). Hlavní "species-traits" (preference rychlosti proudu, způsob příjmu potravy a lokomoce, životní cykly) jsou prezentovány v tabulkách. Saprobiologické charakteristiky, podstatně modifikované nebo nově navržené u nejméně 36 spp. jsou definovány ve smyslu státních norem České republiky. Čtyři druhy byly shledány vymřelé, 7 kriticky ohrožených, 7 ohrožených, 16 zranitelných a 14 téměř ohrožených.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179024